Już jakiś czas temu w AppStore i w Google Play pojawiła się wersja 1.3.0 aplikacji Mój skarbiec.

A co w niej nowego? W końcu można w jednym zestawieniu obejrzeć wyniki ze wszystkich miesięcy. To zestawienie znajdziemy w Analizach i nazywa się Cash flow. Dla poszczególnych miesięcy widać podsumowanie wpływów i wydatków oraz ostateczny wynik, jaki osiągnęliśmy w danym miesiącu – ubytek lub nadwyżkę. Takie samo podsumowanie aplikacja liczy na bieżąco dla kolejnych lat. Dodatkowo możemy wybrać, które konta mają być brane pod uwagę przy obliczaniu tych wyników. Wyboru dokonujemy poprzez filtr dostępny w prawej górnej części ekranu.

Dodatkowo analizę ułatwią powiązania między poszczególnymi ekranami z analizami. Załóżmy, że przeglądamy zestawienie Cash flow i coś nam nie pasuje w wyniku za wrzesień. Jednym dotknięciem przechodzimy do struktury wydatków w miesiącu. Jeżeli jakaś kategoria wydaje się nam mieć podejrzany wynik, to znowu jednym dotknięciem możemy się przenieść do kolejnej analizy – tym razem do historii wybranej kategorii. Możemy w ten sposób sprawdzić, czy nasze podejrzenie okazało się słuszne i rzeczywiście we wrześniu w tej kategorii odnotowaliśmy wyjątkowe wydatki.

Najlepiej sprawdzić to w apce, zapraszam do używania 🙂