Mój skarbiec

Zarządzaj kontami
Zarządzaj kontami

Dodawaj konta bez ograniczeń.
W aplikacji możesz utworzyć jedno konto albo tyle, ile potrzebujesz.
Mogą to być np.: gotówka, bank xyz, kredyt, oszczędności na wyjazd, wydatki na wakacjach.

Łatwo dodawaj transakcje
Łatwo dodawaj transakcje

Dodawaj swoje wpływy i wydatki na koncie wybierając odpowiednio przycisk plus lub minus.

Wpisz kilkoma dotknięciami
Wpisz kilkoma dotknięciami

Aby dodać wpływ lub wydatek, wybierz tylko kategorię, wpisz wartość i gotowe.
Opcjonalnie możesz również dodać opis transakcji oraz notatkę.
W Ustawieniach możesz zoptymalizować dodawanie transakcji. Aplikacja może bowiem podpowiadać najczęściej wybierane kategorie oraz datę transakcji.

Zarządzaj transakcjami
Zarządzaj transakcjami

Z listy ostatnich transakcji możesz usunąć lub zmienić dowolną transakcję przesuwając ją w prawo lub w lewo.
W ten sposób ustawisz też przypomnienie.

Nie zapomnij o ważnym
Nie zapomnij o ważnym

Przesuń palcem w lewo na danej transakcji, aby dodać nowe przypomnienie. Następnie ustaw moment przypomnienia i zapomnij, że musisz pamiętać.
Aplikacja przypomni.

Znajdź nieznane
Znajdź nieznane

Wpisując frazę do pola wyszukiwania aplikacja wyszuka dla Ciebie wszystkie te transakcje, które pasują do wpisanej frazy.
Możesz wyszukiwać po nazwach kont, kategorii, opisach transakcji, notatkach i ograniczać wyniki do okresu w czasie.

Analiza na wykresach
Analiza na wykresach

Mój skarbiec dostarcza kilka rodzajów analiz Twoich wpływów i wydatków, dostarczając Tobie pełnej kontroli nad finansami.
Wśród analiz znajdziesz:
- podgląd stanu bieżącego,
- cash flow,
- strukturę wydatków,
- historię kategorii,
- stopień realizacji celów.

Cash flow
Cash flow

Podsumowanie wpływów i wydatków na wszystkich kontach według miesięcy i lat.
Możesz też w ten sposób obejrzeć dowolne swoje konto używając opcji filtra w prawym górnym rogu.
Stąd aplikacja pozwala także przejść do analizy struktury wydatków pojedynczego miesiąca.

Bilans miesiąca
Bilans miesiąca

W bilansie miesiąca sprawdzisz wynik swoich wpływów i wydatków w danym miesiącu.
Struktura wydatków pozwoli Tobie sprawdzić, na co wydajesz najwięcej. Stąd można również przejść do historii wydatków w danej kategorii.

Wydatki w czasie
Wydatki w czasie

Analiza ta pozwala na szczegółowy podgląd, jak Twoje wydatki w danej kategorii zmieniają się w czasie.
Wybierz kategorię, a otrzymasz średnią ilość transakcji, maksymalny, minimalny i średni wydatek oraz łączny wydatek w danej kategorii.
Przydatne również do odrębnej analizy wydatków na np. wycieczce po utworzeniu dedykowanej kategorii. 

Kontroluj realizację celów
Kontroluj realizację celów

Możesz tu na bieżąco weryfikować, czy Twoje wydatki nie przekraczają zdefiniowanych celów.
Sprawdzisz tu łączną realizację celów oraz ich wykonanie dla poszczególnych kategorii.

Ogranicz swoje wydatki
Ogranicz swoje wydatki...

... jeśli musisz 🙂
Możesz ustawić planowany poziom wydatków dla danej kategorii.
Aplikacja będzie Cię informować o zbliżaniu się do danego limitu.
W Analizach możesz też na bieżąco obserwować stopień ich wykorzystania.

Dostosuj do swoich potrzeb
Dostosuj do swoich potrzeb

Wśród wielu opcji, w Ustawieniach możesz definiować swoje konta, kategorie wpływów i wydatków.
W sekcji Wygląd znajdziesz opcje, które pozwolą skrócić dodawanie nowej transakcji do kilku dotknięć.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

W Ustawieniach możesz wprowadzić kod dostępu do aplikacji.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli z Twojego telefonu korzystają inne osoby.

Kopia zapasowa
Kopia zapasowa

Kopia zapasowa pozwala na zapisanie wszystkich transakcji do jednego pliku, który następnie możesz umieścić w dowolnym, innym miejscu np. w chmurze.
Dane w kopii zapasowej są możliwe do odczytania tylko w aplikacji.
Dzięki kopii zapasowej możesz korzystać z aplikacji po zmianie lub awarii telefonu/tabletu.

previous arrow
next arrow
Shadow