Zasady i Warunki aplikacji Do usług

Pobierając lub korzystając z aplikacji, warunki te będą automatycznie obowiązywały Ciebie – powinieneś więc upewnić się, że przeczytałeś je dokładnie przed użyciem aplikacji. Zabronione jest kopiowanie lub modyfikowanie aplikacji, jakiejkolwiek części aplikacji lub moich znaków towarowych w jakikolwiek sposób. Nie można próbować wyodrębnić kodu źródłowego aplikacji, a także nie należy próbować tłumaczyć aplikacji na inne języki lub tworzyć wersji pochodnych. Sama aplikacja i jej znaki towarowe i inne związane z nią prawa własności intelektualnej nadal należą do Darka Rutkowskiego.

Warunki subskrypcji

Aplikacja jest dostarczana z pełną funkcjonalnością. Istnieje jednak ograniczenie ilościowe polegające na tym, że:

  1. po dodaniu dziesiątego zlecenia możesz dodać tylko jedno obowiązujące w danym dniu,
  2. możesz dodać nowego Klienta, jeżeli jest ich mniej niż dwóch,
  3. nie możesz wykonać przywrócenia danych z kopii zapasowej.

W ramach aplikacji można wykupić subskrypcję do pełnej wersji na jeden rok. Pełna wersja nie zawiera powyższych ograniczeń.

Zakup subskrypcji

Płatność za zakup subskrypcji jest pobierana z Twojego konta Apple ID (dla urządzeń z systemem iOS) lub konta Google Play (dla urządzeń z systemem Android) dopiero po potwierdzeniu zakupu.

Weryfikacja subskrypcji

Aplikacja cyklicznie (raz w miesiącu) sprawdza ważność subskrypcji w sklepie aplikacji (Google Play dla urządzeń z systemem Android i App Store dla urządzeń z systemem iOS). Wymaga to połączenia z Internetem, a w przypadku App Store – uwierzytelnienia się użytkownika w sklepie. Jeżeli aplikacja nie będzie mogła potwierdzić statusu zakupów, wówczas po 7 dniach przejdzie w tryb ograniczony (jak bez subskrypcji). Aplikacja pokazuje stosowne komunikaty o braku połączenia ze sklepem przez te 7 dni i po tym okresie.

Odnowienie subskrypcji

Subskrypcja odnawia się automatycznie. W przypadku odnowienia konto jest obciążane w ciągu 24 godzin przed końcem okresu subskrypcji. Aby uniknąć odnowienia, należy anulować subskrypcję przynajmniej 24 godziny przed końcem jej wygaśnięcia.

Zarządzanie subskrypcjami

Możesz zarządzać subskrypcjami i je anulować, przechodząc do ustawień konta App Store (dla urządzeń z systemem iOS) lub konta Google Play (dla urządzeń z systemem Android) po dokonaniu zakupu.

Zmiany w aplikacji

Darek Rutkowski dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była jak najbardziej użyteczna i wydajna. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w aplikacji lub pobierania opłat za jej usługi, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Nigdy nie pobieramy opłaty za aplikację lub jej usługi, nie wyjaśniając dokładnie, za co płacisz.

Zasady bezpieczeństwa

Aplikacja Do usług przechowuje i przetwarza dane osobowe, które nam przekazałeś, w celu świadczenia mojej Usługi. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa telefonu i dostępu do aplikacji. Dlatego zalecamy, aby nie wykonywać tzw. jailbreak lub root’owania telefonu, co jest procesem usuwania ograniczeń oprogramowania i ograniczeń nałożonych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Może to spowodować, że telefon będzie podatny na złośliwe oprogramowanie / wirusy / złośliwe programy, naruszy zabezpieczenia telefonu i może oznaczać, że aplikacja Do usług nie będzie działać poprawnie lub wcale.

Zasady połączenia z Internetem

Powinieneś zdawać sobie sprawę, że są pewne rzeczy, za które Darek Rutkowski nie będzie ponosił odpowiedzialności. Niektóre funkcje aplikacji wymagają aktywnego połączenia z internetem. Połączenie może być Wi-Fi lub dostarczone przez operatora sieci komórkowej, ale Darek Rutkowski nie może wziąć odpowiedzialności za aplikację, która nie działa w pełnej funkcjonalności, jeśli nie masz dostępu do Wi-Fi lub środków do korzystania z danych w sieci komórkowej.

Jeśli używasz aplikacji poza obszarem z Wi-Fi, pamiętaj, że warunki umowy z operatorem sieci komórkowej będą nadal obowiązywać. W rezultacie operator sieci komórkowej może zostać obciążony kosztami danych za czas połączenia podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji lub za inne opłaty stron trzecich. Korzystając z aplikacji, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, w tym opłaty za przesyłanie danych w roamingu, jeśli korzystasz z aplikacji poza swoim terytorium macierzystym (np. Region lub kraj) bez wyłączania transmisji danych w roamingu. Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunków za urządzenie, na którym korzystasz z aplikacji, pamiętaj, że przyjmujemy, że otrzymałeś pozwolenie od płatnika rachunków za korzystanie z aplikacji.

Zasady dotyczące odpowiedzialności

Na tej samej zasadzie Darek Rutkowski nie zawsze może wziąć odpowiedzialność za sposób korzystania z aplikacji, tzn. musisz się upewnić, że Twoje urządzenie pozostaje naładowane – jeśli zabraknie mu baterii i nie możesz go włączyć, by skorzystać z usługi, Darek Rutkowski nie może przyjąć odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Darka Rutkowskiego za korzystanie z aplikacji, podczas korzystania z aplikacji należy pamiętać, że chociaż staramy się, aby była ona zawsze aktualna i poprawna, polegamy na stronach trzecich. Przekaż nam informacje, abyśmy mogli Ci je udostępnić. Darek Rutkowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z całkowitego polegania na tej funkcjonalności aplikacji.

Zasady dotyczące aktualizacji

W pewnym momencie możemy chcieć zaktualizować aplikację. Aplikacja jest obecnie dostępna na Androida i iOS – wymagania dla obu systemów (i dla wszelkich dodatkowych systemów, na których zdecydujemy się rozszerzyć dostępność aplikacji) mogą ulec zmianie, a musisz je pobrać, jeśli chcesz dalej korzystać z Aplikacji. Darek Rutkowski nie obiecuje, że zawsze zaktualizuje aplikację tak, aby była trafna dla Ciebie i / lub działa z wersją iOS / Android, którą zainstalowałeś na swoim urządzeniu. Obiecujesz jednak, że zawsze będziesz akceptować aktualizacje aplikacji, gdy takowa zostanie udostępniona. Możemy również chcieć przestać dostarczać aplikację i możesz przerwać jej użytkowanie w dowolnym momencie bez uprzedzenia o wypowiedzeniu. O ile nie poinformujemy inaczej, po wypowiedzeniu, (a) prawa i licencje udzielone użytkownikowi w niniejszych warunkach wygasną; (b) musisz przestać korzystać z aplikacji i (jeśli to konieczne) usunąć ją z urządzenia.

Zmiany w niniejszych warunkach

Mogę od czasu do czasu aktualizować nasze Warunki. Dlatego zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian. Powiadomię cię o wszelkich zmianach, publikując nowe Warunki na tej stronie. Te zmiany obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące mojego regulaminu, nie wahaj się ze mną skontaktować.