Polityka prywatności aplikacji Do usług

Darek Rutkowski zbudował aplikację Do usług jako aplikację Freemium (zwana dalej Usługą). Usługa jest przeznaczona do użytku w stanie takim, w jakim jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających witrynę o moich zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z mojej Usługi.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z mojej Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. Nie będę wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w Warunkach korzystania z usługi, które są dostępne w aplikacji Do usług, chyba że w niniejszej Polityce prywatności określono inaczej.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Aplikacja Do usług jawnie nie zbiera i nie gromadzi Danych Osobowych. Jeżeli Dane Osobowe zostały wprowadzone w aplikacji (np. w danych o Kliencie lub notatce), to podlegają one tym samym zasadom ochrony, co pozostałe dane.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą zbierać informacje używane do identyfikacji użytkownika.

Linki do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację:

Usługodawcy

Mogę zatrudniać niezależne firmy i osoby fizyczne z następujących powodów:

  • Aby ułatwić naszą Usługę;
  • Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
  • Aby wykonywać usługi związane z Usługami; lub
  • Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Chcę poinformować użytkowników tej Usługi, że te strony trzecie mają dostęp do informacji używanych do identyfikacji użytkownika. Powodem jest wykonywanie zadań przydzielonych im w moim imieniu. Są oni jednak zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenię sobie zaufanie wynikające z używania aplikacji, dlatego staram się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony danych. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, i nie gwarantuję jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Ta Usługa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Pamiętaj, że te zewnętrzne strony nie są obsługiwane przeze mnie. Dlatego zdecydowanie radzę zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu mogę aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian. Powiadomię Cę o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Te zmiany obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące mojej Polityki prywatności, nie wahaj się ze mną skontaktować.