Eksport do arkusza kalkulacyjnego w Mój skarbiec – wersja 1.5.0

To kolejna funkcjonalność, którą dodaję po Waszych zgłoszeniach. Dzięki 🙂

W Ustawieniach pojawia się zatem nowa pozycja: Eksportuj do arkusza. W jej ramach można zdefiniować kilka parametrów eksportu:

  • podać okres w postaci dat jego początku i końca, domyślnie aplikacja ustawia datę początkową na datę najwcześniejszej zarejestrowanej transakcji,
  • określić listę rachunków, których transakcje mają być wyeksportowane,
  • zdecydować, jak chcemy rozróżnić wartości wpływów i wydatków od siebie: albo poprzez przemnożenie wartości wydatków przez -1, albo poprzez dodanie osobnej kolumny z napisem 'wpływ’/’wydatek’ (wówczas wartość wydatku pozostaje taka, jak została pierwotnie wpisana)

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego realizuje się poprzez zapisanie danych do pliku o formacie CSV. Taki plik możemy zapisać w swoim urządzeniu, w chmurze albo udostępnić inną drogą dostępną w naszym urządzeniu np. mailem.